0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

10 ก.พ. 2022 ::

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

วันที่ 10 ก.พ. 65 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery