0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

11 ก.พ. 2022 ::

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำไตรมาสที่ ๒ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery