0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ก.พ. 2022 ::

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อยืนยันวันนี้ 62 ราย จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 36 ราย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 20.30 น.
พบผู้ติดเชื้อยืนยันวันนี้ 62 ราย เป็นผู้ป่วยที่ส่งตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมืองน่าน 28 ราย
อ.ท่าวังผา 7 ราย
อ.ปัว 12 ราย
อ.เวียงสา 11 ราย
อ. บ้านหลวง 1 ราย
อ.ภูเพียง 2 ราย
อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย
พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 36 ราย
ขอย้ำ
ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์
ป้องกันตัวเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
งดร่วมวงดื่มสังสรรค์
ตรวจ ATK ด้วยตนเอง เมื่อไม่สบายหรือมีอาการสงสัยหรือมีความเสี่ยง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน