0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

14 ก.พ. 2022 ::

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ​พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยความร่วมมือ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ “สู่เป้าหมายกลางเวียงซีโร่เวส” นำโดย นายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศมนตรี และบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ การจัดการขยะและของเสียอันตราย ระหว่างเทศบาลตำบลกลางเวียง หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางเวียง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery