0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ก.พ. 2022 ::

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยันวันนี้ 76 ราย พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 64 ราย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 21.30 น.
พบผู้ติดเชื้อยืนยันวันนี้ 76 ราย เป็นผู้ป่วยที่ส่งตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมืองน่าน 22 ราย
อ.สันติสุข 2 ราย
อ.ปัว 20 ราย
อ.เวียงสา 15 ราย
อ.นาน้อย 4 ราย
อ.ภูเพียง 1 ราย
อ.ท่าวังผา 12 ราย
พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 64 ราย
 ขอย้ำ
ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์
ป้องกันตัวเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
งดร่วมวงดื่มสังสรรค์
ตรวจ ATK ด้วยตนเอง เมื่อไม่สบายหรือมีอาการสงสัยหรือมีความเสี่ยง
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน