0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ก.พ. 2022 ::

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อยืนยันวันนี้ 39 ราย จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 97 ราย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 20.30 น.
พบผู้ติดเชื้อยืนยันวันนี้ 39 ราย เป็นผู้ป่วยที่ส่งตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมืองน่าน 12 ราย
อ.สันติสุข 1 ราย
อ.ปัว 11 ราย
อ.เวียงสา 7 ราย
อ.ภูเพียง 2 ราย
อ.ท่าวังผา 3 ราย
อ.สองแคว 3 ราย
พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 97 ราย ตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมือง 28 ราย
อ.สันติสุข 29 ราย
อ.เวียงสา 14 ราย
อ.ปัว 24 ราย
อ.นาหมื่น 1 ราย
อ.ท่าวังผา 1 ราย
ขอย้ำ
ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค
ป้องกันตัวเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
งดรวมกลุ่มคนหมู่มาก งดร่วมวงดื่มสังสรรค์
ตรวจ ATK ด้วยตนเอง เมื่อไม่สบายหรือมีอาการสงสัยหรือมีความเสี่ยง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน