0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ก.พ. 2022 ::

กำหนดการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ปี ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคเอกชน ได้กำหนด  จัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน    ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดน่านและพบผู้ติดเชื้อฯ เป็นจำนวนมาก จังหวัดน่านจึงมีประกาศจังหวัดน่านเปลี่ยนแปลงกำหนด   การจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ