0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ก.พ. 2022 ::

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยันวันนี้ 34 ราย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 21.00 น.
พบผู้ติดเชื้อยืนยันวันนี้ 34 ราย เป็นผู้ป่วยที่ส่งตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมืองน่าน 21 ราย
อ.ปัว 5 ราย
อ.เวียงสา 4 ราย
อ.สันติสุข 1 ราย
อ.นาน้อย 1 ราย
อ.ทุ่งช้าง 1 ราย
อ.บ้านหลวง 1 ราย
พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 116 ราย ตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมือง 41 ราย
อ.สันติสุข 6 ราย
อ.ปัว 5 ราย
อ.ภูเพียง 20 ราย
อ.เชียงกลาง 27 ราย
อ.นาน้อย 2 ราย
อ.แม่จริม 3 ราย
อ.ท่าวังผา 12 ราย
 ขอย้ำ
ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค
ป้องกันตัวเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
งดรวมกลุ่มคนหมู่มาก งดร่วมวงดื่มสังสรรค์
ตรวจ ATK ด้วยตนเอง เมื่อไม่สบายหรือมีอาการสงสัยหรือมีความเสี่ยง
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน