0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

01 มี.ค. 2022 ::

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม การนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม การนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน
ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด”มาอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านในฐานะเลขานุการโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดน่าน ในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE จำนวน 4 อำเภอ การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จำนวน 10 ชุมชน และการนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 6 ชมรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE นำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการ คัดเลือกผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภท เข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ต่อไป
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery