0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

02 มี.ค. 2022 ::

วันที่ 2 มีนาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อยืนยันวันนี้ 66 ราย จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 124ราย

วันที่ 2 มีนาคม 2565
เวลา 21.00 น.
พบผู้ติดเชื้อยืนยันวันนี้ 66 ราย เป็นผู้ป่วยที่ส่งตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมืองน่าน 31 ราย
อ.ภูเพียง 1 ราย
อ.สันติสุข 9 ราย
อ.ท่าวังผา 2 ราย
อ.สองแคว 5 ราย
อ.ปัว 5 ราย
อ.นาน้อย 9 ราย
อ.เวียงสา 4 ราย
พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 124ราย ตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมือง 39 ราย
อ. ภูเพียง 1 ราย
อ.สันติสุข 14 ราย
อ.แม่จริม 9 ราย
อ.ท่าวังผา 24 ราย
อ.ปัว 14 ราย
อ.เชียงกลาง 12 ราย
อ.ทุ่งช้าง 4 ราย
อ.นาหมื่น 1 ราย
อ.เวียงสา 6 ราย
ขอย้ำ
ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค
ป้องกันตัวเองกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
งดรวมกลุ่มคนหมู่มาก งดร่วมวงดื่มสังสรรค์
ตรวจ ATK ด้วยตนเอง เมื่อไม่สบายหรือมีอาการสงสัยหรือมีความเสี่ยง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน