0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

21 ธ.ค. 2020 ::

พิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาร ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการในพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาร (ครบ ๗ วัน) พระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร ป.ธ.๓) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery