0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

03 มี.ค. 2022 ::

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานช่างภาพ จำนวน 3 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติงานในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์
ในตำแหน่ง
พนักงานช่างภาพ
จำนวน 3 อัตรา
โดยพิจารณาจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 1-21 มีนาคม 2565
เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 6
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-2425900 ต่อ 5211-14
หรือทาง www.parliament.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน"
โดยสามารถกรอกและยื่นใบสมัคร ตามสถานที่รับสมัครข้างต้น
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery