0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มี.ค. 2022 ::

วันที่ 10 มีนาคม 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ 44 ราย และพบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK+) 212 ราย

วันที่ 10 มีนาคม 2565
เวลา 21.00 น.
พบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ 44 ราย เป็นผู้ป่วยที่ส่งตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมืองน่าน 21 ราย
อ.ภูเพียง 1 ราย
อ.ปัว 1 ราย
อ.เชียงกลาง 15 ราย
อ.เวียงสา 4 ราย
อ.ท่าวังผา 2 ราย
พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK+) 212 ราย ตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมือง 77 ราย
อ.ภูเพียง 15 ราย
อ.สันติสุข 15 ราย
อ.เชียงกลาง 17 ราย
อ.ท่าวังผา 10 ราย
อ.ปัว 26 ราย
อ.นาน้อย 5 ราย
อ.แม่จริม 7 ราย
อ.เวียงสา 17 ราย
อ.บ้านหลวง 3 ราย
อ.ทุ่งช้าง 11 ราย
อ.บ่อเกลือ 1 ราย
อ.นาหมื่น 8 ราย
 สงกรานต์นี้ ความสุข ความอบอุ่นในครอบครัว กำลังจะกลับมา ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ฉีดวัคซีนให้ครบก่อนสงกรานต์
ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน