0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มี.ค. 2022 ::

วันที่ 15 มีนาคม 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ 92 ราย

วันที่ 15 มีนาคม 2565
เวลา 21.00 น.
พบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) วันนี้ 92 ราย เป็นผู้ป่วยที่ส่งตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมือง 46 ราย
อ.ปัว 9 ราย
อ.สันติสุข 15 ราย
อ.นาน้อย 8 ราย
อ.ท่าวังผา 2 ราย
อ.แม่จริม 1 ราย
อ.ทุ่งช้าง 1 ราย
อ.บ่อเกลือ 7 ราย
อ.บ้านหลวง 2 ราย
อ.เวียงสา 1 ราย
 
พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK+) 404 ราย ตรวจจากอำเภอต่างๆดังนี้
อ.เมือง 123 ราย
อ.ภูเพียง 28 ราย
อ.สันติสุข 38 ราย
อ.เชียงกลาง 37 ราย
อ.ท่าวังผา 25 ราย
อ.ปัว 45 ราย
อ.นาหมื่น 13 ราย
อ.แม่จริม 13 ราย
อ.เวียงสา 68 ราย
อ.บ้านหลวง 4 ราย
อ.ทุ่งช้าง 2 ราย
อ.นาน้อย 8 ราย
 สงกรานต์นี้ ความสุข ความอบอุ่นในครอบครัว กำลังจะกลับมาผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ฉีดวัคซีนให้ครบก่อนสงกรานต์
ลูกหลานกลับบ้านสบายใจ
ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน