0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มี.ค. 2022 ::

ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน Point System ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์

ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน Point System ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery