0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

22 มี.ค. 2022 ::

จังหวัดน่านเปิดกิจกรรม เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี ๒๕๖๕ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดน่าน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี ๒๕๖๕ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดน่าน ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์ อปพร.กลาง และกล่าวให้โอวาทแก่ อปพร. ที่เข้าร่วมกิจกรรม , อปพร. สาธิตการกู้ชีพ กู้ภัย เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบำเพ็ญประโยชน์ทำสีทางมาลาย ณ เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery