0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

29 มี.ค. 2022 ::

วันที่ 29 มีนาคม 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 72 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 397 ราย

วันที่ 29 มีนาคม 2565
เวลา 12.00 น.
พบผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย
เพศชาย อายุ 89 ปี ภูมิลำเนา ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
เพศชาย อายุ 94 ปี ภูมิลำเนา ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 72 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 397 ราย
Self Clean Up
ลูกหลานที่จะกลับบ้านช่วงสงกรานต์
ทำตัวเองให้ปลอดเชื้อโควิด
1 สัปดาห์ก่อนเดินทางกลับบ้าน
ไม่ควรรวมกลุ่มสังสรรค์ พบปะผู้คนจำนวนมาก
หรือไปยังสถานที่เสี่ยง ที่คนแออัด
และก่อนเดินทางกลับควรตรวจ ATK ก่อน
เพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อให้คนที่บ้าน

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน