0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

31 มี.ค. 2022 ::

จังหวัดน่านประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2565

จังหวัดน่านประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2565 มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
วันที่ 18-19 เมษายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารฉุกเฉินโรงพยาบาลน่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำ ให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม และดูแล อาคารสถานที่ไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจาก ช่วงเดือนเมษายนมีวันหยุดหลายวัน ประกอบกับอากาศร้อนและแห้ง อาจจะเกิดอัคคีภัยได้
สถานการณ์การติดเชื้อของ โรค โควิก 2019 ของจังหวัดน่านล่าสุดมี ยอดผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 9000 รายเฉลี่ยมีผู้ป่วยวันละ 1,100-1,200 ราย ร้อยละ 99 ไม่มีอาการ ในจำนวนนี้มีอาการวิกฤตเพียงรายเดียว และอาการ ในระดับสีเหลือง 120 ราย โดยมีการประมาณการว่า ผู้ป่วยจะมากที่สุดในระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อประมาณวันละ 3,800 ราย คาดว่าจะติดเชื้อจะสูงสุดในวันที่ 19 เมษายน ซึ่งอาจจะมีผู้ป่วยติดเชื้อถึง 3 หมื่นคน
จังหวัดน่านเร่งรัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับประชาชน จนพบว่ายอดสะสมฉีดวัคซีนเข็ม 3 สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศในวันที่ 7 เมษายนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเดินทางไปรับมอบรางวัลจากนายกรัฐมนตรีที่กรุงเทพฯ
ศบค.ปรับระดับจังหวัดน่านจากสีส้มเป็นสีเหลือง ซึ่งประชาชนสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในร้านอาหาร ไม่เกิน 23:00 น เริ่มจากเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ขณะที่กิจกรรมรวมกลุ่มของคนหมู่มาก ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 500 คน เป็นพันคน ส่วนมาตรการในช่วงประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมเกี่ยวกับสงกรานต์ที่ไม่ใช่ในครัวเรือน จะต้องขออนุญาตจาก คณะกรรมการโรคติดต่อ ถ้ามีการจัดปาร์ตี้โฟม การเล่นปะแป้งและสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการ ตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน รายงาน สภาวะการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมา มีรายได้หมุนเวียน 224 ล้านบาท สวัสดีช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีอัตราการเข้าพักร้อยละ 56 และคาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียน 57 ล้านบาท
ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายนนี้ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดน่านเที่ยวงานวันมรดกน่าน ที่บริเวณ ข่วงเมือง
ท้องถิ่นจังหวัดน่านขอเชิญชวนประชาชน จะทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือนและคัดแยกขยะ ขณะเดียวกันขอให้ชุมชน จัดตั้งถังขยะเปียก ขยะแห้งและขยะอันตรายในทุกชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ ตามวาระจังหวัดน่านสะอาด
ชลประทานจังหวัดน่านเปิดเผยถึงสถานการณ์สถานการณ์น้ำในจังหวัดน่าน ว่า จากการคาดการณ์ว่าฤดูแล้ง ของจังหวัดน่านมีระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 6 เดือน อีกเพียงเดือนเดียวก็จะสิ้นสุดฤดูแล้ง ที่ผ่านมาฝนตก กระจายทุกพื้นที่ ส่งผลดีต่อ พื้นที่เกษตรที่อยู่ไกลแหล่งน้ำ รวมทั้งแก้ปัญหาหมอกควัน สถานการณ์น้ำ แม่น้ำสายหลัก ลำน้ำน่าน ลำน้ำว้า และลำน้ำยาว มีน้ำมากกว่าปีที่แล้ว
อ่างเก็บน้ำทั้ง 35 แห่ง ความจุรวม 44.7 ล้านลูกบาศก์เมตร ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านรายงานถึงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในระยะที่ผ่านมา PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เดือนกุมภาพันธ์ 4 วันและเดือนมีนาคม 6 วัน ขณะที่ เก็บความร้อนหรือ Hotspot เกิดขึ้นที่อำเภอเวียงสามากที่สุด รองลงมาคืออำเภอนาน้อย และนาหมื่น ช่วงก่อน ระยะเวลาห้ามเผาจังหวัดน่านเกิด Hotspot 762 จุด ช่วงห้ามเผาเด็ดขาดเกิด 234 จุดซึ่งน้อยกว่าที่ประมาณการไว้มากทั้งนี้ได้ปัจจัย ช่วยคือ ฝนตกเป็นระยะอีกทางหนึ่ง
ช่วงเดือนมีนาคม 2565 จังหวัดน่านได้เกิดวาตภัย พายุลมแรง ในพื้นที่ 13 อำเภอ 41 ตำบล 133 หมู่บ้านพื้นที่เกษตรเสียหาย 403 ไร่
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาน่าน รายงานว่า ฤดูร้อน ของ จังหวัดน่านเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งช้ากว่าค่าเฉลี่ย 2 สัปดาห์ ในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ได้เกิดพายุฤดูร้อนและลูกเห็บตก ลมกระโชกแรง ในหลายพื้นที่ เกินคาดหมายลักษณะอากาศเดือนเมษายน 2565 แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกร้อนอบอ้าวเกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงจากความกดอากาศต่ำ โดยช่วงครึ่งหลังของเดือน จะมีอากาศแปรปรวนและฝนฟ้าคะนอง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน แจ้งเรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องกำหนดให้กิจการอื่นเป็นเกษตรกรรมตามบทนิยามในมาตรา4 พ.ศ....และร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามมาตรา 30 วรรค 1 พ.ศ.เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการบังคับใช้ประกาศกระทรวง ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป สามารถ Download แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว จนถึง 31 มีนาคม 2565
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ขอเชิญหน่วยงาน สั่งจองต้นกลุ่ม สักการะพระเจ้าน่านในวันที่ 2-5 เมษายน 2565 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 097928 7795
สัสดีจังหวัดน่านแจ้ง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดน่านจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565 ขอความร่วมมือทหารกองเกินและประชาชนทำการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยชุดตรวจ ATK 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าไปในบริเวณสถานที่ตรวจเลือก และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค covid-19
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery