0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 เม.ย. 2022 ::

วันที่ 14 เมษายน 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 199 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,086 ราย

วันที่ 14 เมษายน 2565
เวลา 12.00 น.
ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 199 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,086 ราย
 สงกรานต์ปลอดโรคปลอดภัย ร่วมใจปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ
งดรวมกลุ่มสังสรรค์ หรือไปยังสถานที่เสี่ยง
ตรวจ ATK หากมีความเสี่ยงหรือไม่สบาย
Walk in ฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน