0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวพระราชกรณียกิจ

18 เม.ย. 2022 ::

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดน่าน วันที่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดน่าน
วันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
ในวันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินถึง ณ ท่าอากาศยานน่านนคร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าฯ รับเสด็จ
โดยในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการสัมมนา "รักษ์ป่าน่าน" ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ โรงพยาบาลน่าน และทรงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery