0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

20 เม.ย. 2022 ::

วันที่ 20 เมษายน 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 200 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,149 ราย

วันที่ 20 เมษายน 2565
เวลา 12.00 น.
ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
เพศชาย อายุ 89 ปี
ภูมิลำเนา ต.ป่ากลาง อ.ปัว
มีโรคประจำตัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง
(ไม่ได้รับวัคซีน)

ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 200 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,149 ราย
 ข้อปฎิบัติหลังสงกรานต์
ให้สังเกตอาการตนเองและครอบครัว 7 วัน
งดพบปะผู้คน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากตลอดเวลา
หากมีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันที
พิจารณาทำงานที่บ้าน(Work from Home)
และปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน