0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

21 เม.ย. 2022 ::

เชิญชวนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “(ร่าง) วิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ”