0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

21 เม.ย. 2022 ::

วันที่ 21 เมษายน 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 205 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,186 ราย

วันที่ 21 เมษายน 2565
เวลา 12.00 น.
ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย
รายที่ 1 เพศชาย อายุ 87 ปี
ภูมิลำเนา ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง
มีโรคประจำตัว ต่อมลูกหมากโต /ปอดอุดกั้นเรื้อรัง /ไตวายระยะที่4 /ความดันโลหิตสูง
(ไม่ได้รับวัคซีน)
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 50 ปี
ภูมิลำเนา ต.ถืมตอง อ.เมือง
ไม่มีโรคประจำตัว
(ได้รับวัคซีน 3 เข็ม)
ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 205 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,186 ราย
 ข้อปฎิบัติหลังสงกรานต์
ให้สังเกตอาการตนเองและครอบครัว 7 วัน
งดพบปะผู้คน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากตลอดเวลา
หากมีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันที
พิจารณาทำงานที่บ้าน(Work from Home)
และปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน