0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

24 เม.ย. 2022 ::

วันที่ 24 เมษายน 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 190 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,186ราย

วันที่ 24 เมษายน 2565
เวลา 12.00 น.
ผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย
รายที่ 1 เพศชาย อายุ 64 ปี
ภูมิลำเนา ต.ริม อ.ท่าวังผา
ไม่มีมีโรคประจำตัว
(ฉีดวัคซีน 3 เข็ม)
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 80 ปี
ภูมิลำเนา ต.ริม อ.ท่าวังผา
ไม่มีโรคประจำตัว
(ฉีดวัคซีน 1 เข็ม)
รายที่ 3 เพศชาย อายุ 77 ปี
ภูมิลำเนา ต.ปงสนุก อ.เวียงสา
มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง และโรคไต
ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 190 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,186ราย
 ข้อปฎิบัติหลังสงกรานต์
ให้สังเกตอาการตนเองและครอบครัว 7 วัน
งดพบปะผู้คน หากจำเป็นให้สวมหน้ากากตลอดเวลา
หากมีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันที
พิจารณาทำงานที่บ้าน(Work from Home)
และปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน