0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 เม.ย. 2022 ::

วันที่ 28 เมษายน 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 151 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,129 ราย

วันที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 12.00 น.
ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย
รายที่ 1 เพศชาย อายุ 86 ปี
ภูมิลำเนา ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา
มีโรคประจำตัว ต่อมลูกหมากโต
(ได้รับวัคซีน 1 เข็ม)
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 87 ปี
ภูมิลำเนา ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา
มีโรคประตัวความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์
(ไม่ได้รับวัคซีน)
ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 151 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,129 ราย
 ฉีดวัคซีนก่อนเปิดเทอม
เชิญชวนผู้ปกครองพาลูกหลานไปฉีดวัคซีนโควิด19
เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปิดเทอม
ปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน