0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

28 เม.ย. 2022 ::

จังหวัดน่าน ระดมหน่วยงานทุกภาคส่วนให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ อ

จังหวัดน่าน ระดมหน่วยงานทุกภาคส่วนให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ อำเภอทุ่งช้าง
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. และกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) หมู่ที่ 10 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
กิจกรรมดังกล่าวเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ สร้างความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่าน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน และพี่น้องประชาชน รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม และเพื่อลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางไปรับบริการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
อำเภอทุ่งช้างมีลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดน่านมีระยะทางห่างจากจังหวัดน่านประมาณ 90 กิโลเมตร ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ตำบลทุ่งช้าง 7 หมู่บ้าน ตำบลและ 14 หมู่บ้าน ตำบลงอบ 11 หมู่บ้านตำบลปอน 8 หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 5 แห่ง คือ เทศบาลตำบล จำนวน 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 3 แห่ง มีประชากร 18,943 คน 6,467 ครัวเรือน
ประชากรอำเภอทุ่งช้างร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชสำคัญที่ปลูกได้แก่ยางพารา กะหล่ำปลี ขิง และผลไม้ ได้แก่ เงาะลิ้นจี่ มะม่วงหิมพานต์ และส้มสีทอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้สำคัญของอำเภอทุ่งช้าง อาทิ อนุเสาวรีย์วีรกรรมพลเรือนตำรวจ ทหารอำเภอทุ่งช้าง พิพิธภัณฑ์ทหารอำเภอทุ่งช้าง พระพุทธรูป 700 ปีเป็นต้น
สำหรับในประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งของคนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างนั้น ถือว่าเป็นปัญหาหลักและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ทางโครงการชลประทานน่านซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงได้ให้ โครงการชลประทานน่านพิจารณาดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำน้ำเรียบและสนับสนุนงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2567 รวมไปถึงพิจารณาดำเนินการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการและสนับสนุนงบประมาณภายในปีงบประมาณ 2568 เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างต่อไป
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery