0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

23 ธ.ค. 2020 ::

กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม

วันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารระดับกลางกระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ ๑๖ และบรรยายหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน" ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery