0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

02 พ.ค. 2022 ::

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 118 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,062 ราย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 12.00 น.
ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย
รายที่ 1 เพศหญิง อายุ 62 ปี
ภูมิลำเนา ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา
มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
(ไม่ได้รับวัคซีน )
รายที่ 2 เพศชาย อายุ
91 ปี
ภูมิลำเนา ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น
มีโรคประจำตัว โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคต่อมลูกหมากโต โรคไตวายระยะที่3 และโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
(ได้รับวัคซีน 2 เข็ม)
ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 118 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 1,062 ราย
 ฉีดวัคซีนก่อนเปิดเทอม
เชิญชวนผู้ปกครองพาลูกหลานไปฉีดวัคซีนโควิด19
เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปิดเทอม
ปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด