0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

30 เม.ย. 2022 ::

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านประจำเดือนเมษายน 2565

สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านประจำเดือนเมษายน 2565
นายกฤษเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน ประจําเดือน เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
ผศ.ดร.ภญ.รัตติรส คนการณ์ ชาวตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างผลงานระดับโลก คว้ารางวัล เหรียญเงินจากผลงานนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของสาร Cannabidial ด้วยเทคโนโลยี ไมโครสเฟียร์ สำหรับการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ยาวนานในครีมนวดสมุนไพร และรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานนาโนเทคโนโลยีการเพิ่มการนำส่งยาสมุนไพรทางการรับประทานสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในงานประชุมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมครั้งที่ 25 Mosco International Salon of inventions and Exhibition Center ณ เมืองมอสโค ประเทศรัสเซีย โดยก่อนหน้านี้ก็เคยรับรางวัลระดับโลกมาแล้วรวมรางวัลครั้งนี้เป็น 14 รางวัล
พัฒนาการจังหวัดน่าน รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ปี 2564 ดำเนินการส่งเสริม จำนวน 325 แปลง ปี 2565 ส่งเสริมจำนวน 321 แปลง รวม 646 แปลง สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2565 จะสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบและครูพาทำ ขยายผลพื้นที่เรียนรู้โดยการรับสมัครพื้นที่เป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดตามส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และรวมกลุ่มและส่งเสริมช่องทางการตลาดผลผลิตจากแหล่งโคก หนอง นา โดยผลการดำเนินงานในพื้นที่ 9 อำเภอ 11 หมู่บ้าน ได้พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 รุ่น 31 คน และสร้างพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 310 ราย
สถานการณ์ระบาดโควิด 19 จังหวัดน่าน ติดเชื้อวันละประมาณวันละ 1,200 คน ล่าสุดมียอดผู้ป่วยกำลังรักษา 10,260 คน ป่วยสะสม 48,669 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ผู้เสียชีวิตเพศชายมากกว่าเพศหญิง ร้อยละ 54 ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้รับเข็มบูสเตอร์ ซึ่งการฉีดวัคซีนจะลดความรุนแรงอย่างชัดเจน และพบว่าผู้เสียชีวิตร้อยละ 80 เป็นผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่กลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนสูงที่สุดในประเทศไทย ล่าสุด ศบค.ได้ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565 จังหวัดน่านอยู่ในระดับสีเหลือง อยู่ในกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง 65 จังหวัด โดยทั้งประเทศมีพื้นที่ 2 สีคือเฝ้าระวังสูง 65 จังหวัดและพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 12 จังหวัด หรือมาตรการควบคุมโควิช ทุกพื้นที่ปิดสถานบริการสถานบันเทิงปรับมาตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารไม่เกิน 24:00 น ร้าน จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องผ่านมาตรฐาน SHA+ หรือ Thai Stop covid 2 Plus และมาตรฐาน Covid Free Setting สถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดรูปแบบร้านอาหารได้ โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ work from home ตามความเหมาะสม
สถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีนักท่องเที่ยมาเที่ยว 17,477 คน/ครั้ง รายได้หมุนเวียน 58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย อัตราเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 57 สำหรับเดือนเมษายน 2565 อัตราเข้าพักเฉลี่ย 51.99% จำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 102,000 คน /ครั้ง รายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 340 ล้านบาท
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว บินลัดฟ้ามาพักน่านระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2565 นักท่องเที่ยวจะต้องนำ boarding pass หรือ E boarding pass มาแสดงตอนเช็คอินเข้าพักในสถานที่โรงแรมเพื่อร่วมโครงการแลกของที่ระลึก ได้ 1 ชิ้นต่อ 1 สิทธิ์ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน วันที่ 30 เมษายน 2565 มึกิจกรรมด้านสเก็ตบอร์ด ที่บริเวณลานจอดรถหลังร้านเฮือนฮังต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "เที่ยวด้วยทำงานด้วย" Workation Thailand Paradise และการส่งเสริมการท่องเที่ยวน่านใต้
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน รายงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัด(ปัญหาขยะ) เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะบ้านสกาด ตำบลดงพญา อำเภอปัวและบ้านสะปัน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทั้งนี้ได้เข้าไปจัดการขยะ จัด Big cleaning Day รณรงค์คัดแยกขยะให้กับชาวบ้าน และผู้นำชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ และหาสถานที่กำจัดขยะ เบื้องต้นจะตั้งเตาเผาขยะในพื้นที่สุสานของหมู่บ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน รายงานการขับเคลื่อนการสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ถวายพ่อปี 2565 โดยผู้ร่วมโครงการจะต้องกรอกแบบฟอร์ม การดำเนินกิจกรรม ทั้งสถานที่จัด ผู้ร่วมกิจกรรม เนื้อที่ปลูกต้นไม้ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก จำนวนต้นไม้ที่ปลูก พร้อมแนบภาพถ่ายและแผนที่ภูมิประเทศเพื่อให้ ฝ่ายเลขา รวบรวมส่ง ศอญ. โดยถือเป็นวาระจังหวัด
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)จังหวัดน่านซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย 35 พื้นที่ 41 คำขออนุญาต คิดเป็นเนื้อที่ 273,617 ไร่ คณะกรรมการพิจารณาให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีมติเห็นชอบในหลักการทั้งหมด 41 คำขอแล้ว ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2565 จังหวัดน่านจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตครบ 100% หลังจากรับอนุญาตแล้ว โครงการใด ๆ ที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน เป็นอำนาจการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
โครงการชลประทานน่าน รายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่าน ณวันที่ 28 เมษายน 2565 มีความจุรวม 44 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปัจจุบันรวม 21 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47.97
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน รายงานว่า จุดความร้อนหรือ Hotspot ในจังหวัดน่านปีนี้ ลดลงจากค่าเป้าหมาย 3210 จุด หรือร้อยละ 72
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน รายงานถึงการคาดหมายลักษณะอากาศประเทศไทยตอนบนและจังหวัดน่านในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่ง จะเริ่มต้นฤดูฝนในช่วงกลางเดือน ช่วงครึ่งแรกของเดือนลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยมีอากาศร้อนอบอ้าวในบางช่วง กับมีฝนร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ จากนั้นฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในเดือนนี้มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวในทะเลอันดามัน ซึ่งจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ แล้วมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทย ซึ่งจะทำให้มีฝนมากขึ้น
ขนส่งจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์เปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1584 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
ปศุสัตว์จังหวัดน่านขอเชิญประชาชนเจ้าของสุนัขและแมว นำสุนัขและแมวไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ปลัดจังหวัดน่านแจ้งการจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery