0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

04 พ.ค. 2022 ::

จังหวัดน่านจัดกิจกรรมจิตอาสาประมง เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

จังหวัดน่าน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน สำนักงานประมงจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมจิตอาสาประมง เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ณ หนองสะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 60,000 ตัว พร้อมเตรียมลงพื้นที่มอบพันธุ์ปลาเพิ่มเติมให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในตำบลสะเนียนต่อไป
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery