0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

05 พ.ค. 2022 ::

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ในคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา และทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดน่าน ณ ห้องป

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน และคณะฯ และร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ในคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา และทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery