0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

06 พ.ค. 2022 ::

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 73 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 912 ราย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
เวลา 12.00 น.
ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
เพศหญิง อายุ 69 ปี
ภูมิลำเนา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา
มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวาย
(ได้รับวัคซีน 2 เข็ม )
ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 73 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 912 ราย
 ฉีดวัคซีนก่อนเปิดเทอม
เชิญชวนผู้ปกครองพาลูกหลานไปฉีดวัคซีนโควิด19
เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปิดเทอม
ปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน