0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

05 พ.ค. 2022 ::

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน (กรอ.จังหวัดน่าน)ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลา

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดน่านประชุมร่วม เตรียมพร้อมเปิดประเทศ เชื่อมโยงไทย-ลาวทางด่านห้วยโก๋น เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย ลาว จีน
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดน่าน (กรอ.จังหวัดน่าน)ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
การเตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนถาวรห้วยโก๋น และเจรจาการค้ากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทุกภาคส่วนเห็นพ้องให้ผลักดันเตรียมพร้อมรับการเปิดด่าน เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวไทย-ลาว
การเร่งรัดก่อสร้างถนนนาหมื่นจังหวัดน่าน -อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่งเชื่อมโยงการเดินทางระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดน่านตอนใต้และจังหวัดแพร่ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ติดปัญหาพื้นที่ป่า มีปัญหาเรื่องการขยายพื้นที่และการเปลี่ยนแบบ ขณะนี้ได้ส่งหนังสือขอใช้ประโยชน์พื้นที่กรมป่าไม้ เพื่อขอขยายการก่อสร้างถนนผิวลาดยางคอนกรีตพื้นที่จราจรจาก 4 เมตรเป็น 6 เมตร หากได้รับอนุญาตก็จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป มีบางส่วนที่แล้วเสร็จแล้ว 100% โดยบริษัทแพร่ธำรงค์วิทย์ก่อสร้าง
ประเด็นสิทธิประโยชน์ทางการค้า การให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ตามความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ
ข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าจังหวัดน่านกับแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการผลักดันการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมายพาณิชย์จังหวัดน่านและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพร้อมประสานผู้ประกอบการลาว เพื่อส่งสินค้าเกษตรไปจำหน่าย
- แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นเส้นทางท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวจีน และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ได้รับงบจาก World Bank เพื่อสร้างถนนเชื่อมโยง เดียนเบียนฟู-อุดมไซ- ห้วยโก๋น ขอให้ไทยเตรียมพร้อมการส่งสินค้าไปยังแขวงอุดมไซ ส่งต่อยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะนี้ได้มีการสร้างสถานที่รองรับสินค้าแล้วกว่าสองพันไร่ โดยขอให้เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่จังหวัดน่าน ระบบการขนส่งรับนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อมมัคคุเทศก์ และสถานที่ท่องเที่ยว
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่า กรมชลประทานจะเสนอของบประมาณปี 2566 ก่อสร้างอ่างน้ำกิ อำเภอท่าวังผา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา ซึ่งจะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้าง
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery