0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พ.ค. 2022 ::

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 32 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 727 ราย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
เวลา 12.00 น.
ผู้เสียชีวิต 2 ราย
รายที่ 1 เพศชาย อายุ 83 ปี
ภูมิลำเนา ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง
ไม่มีโรคประจำตัว
(ได้รับวัคซีน 1 เข็ม)
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 68 ปี
ภูมิลำเนา ต.ชนแดน อ.สองแคว
มีโรคตัว โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 32 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 727 ราย
 เชิญชวนผู้ปกครองพาลูกหลานไปฉีดวัคซีนโควิด19
เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็มกระตุ้น
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปิดเทอม
ปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน