0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

20 พ.ค. 2022 ::

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ผู้มาสอบภาคปฏิบัติ นำเอกสารประกอบการสอบ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3. เอกสารผลตรวจโรคโควิด 19

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
https://drive.google.com/.../1REfwnVctfsuKyE8rqks.../view...

ทั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์สอบ และเลขประจำตัวสอบ จำนวน 1,150 คน โดยให้ไปรายงานตัวสอบภาคปฏิบัติ ณ สนามกีฬา อบจ.น่าน ตามวัน เวลา ที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์