0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวสมัครงาน

06 มิ.ย. 2022 ::

ประกาศรับสมัครงาน (Vacancy Announcement)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ๑๓ ตำแหน่ง และผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน ๕๗ ปี ณ วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งมีการรับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย