0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

08 มิ.ย. 2022 ::

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 6 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 419 ราย

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 12.00 น.
พบผู้เสียชีวิต 2 ราย
รายที่ 1 เพศชาย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนา ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง
มีโรคประจำตัว โรคสมองพิการแต่กำเนิด
ไม่ได้รับวัคซีน
รายที่ 2 เพศชาย อายุ 53 ปี มีโรคประจำตัว โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ (ได้รับวัคซีน 2 เข็ม)
ภูมิลำเนา ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ
ผู้ติดเชื้อเอฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 6 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 419 ราย
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดป่วยหนัก/เสียชีวิต
ป้องกันตัวเองกับทุกคน ทุกที่ทุกเวลา
ไม่มีอาการไม่ต้องตรวจ ATK
ปฎิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด