0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

13 มิ.ย. 2022 ::

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 จังหวัดน่านพบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 5 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 375 ราย

วันที่ 13 มิถุนายน 2565
เวลา 12.00 น.
ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 5 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 375 ราย
2U : วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน (Universal Vaccination & Universal Prevention)
ยกระดับภูมิคุ้มกันด้วยการเร่งฉีดวัคซีน
วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับควบคุมการระบาดของโรค
เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย