0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มิ.ย. 2022 ::

แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองเก่าน่าน

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้ แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองเก่าน่าน โดยวิทยาลัยชุมชนน่าน

  • gallery