0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

21 มิ.ย. 2022 ::

การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น 5 ศาลากลางจั

วันที่ 21 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดน่าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery