0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

27 มิ.ย. 2022 ::

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำเหมืองห้วยตาด) บ้านใหม่ หมู่ 4 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน