0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ก.ค. 2022 ::

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโครงการบูรณะปรับปรุงและบริหารจัดการอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า)

ขอเชิญชาวน่านมีส่วนร่วมในโครงการ
ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ล้านนาตะวันออก
เวทีสร้างการรับรู้และความเข้าใจในโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)ฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ.ภูเพียง
(ลิงค์ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/gWtvyfGL8a6UfX9y9)
 
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom
Zoom ID: 5188129907
ลิงค์เข้าร่วมประชุม: https://zoom.us/my/balazoom1
 
 
เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
จำนวน 4 ครั้ง (2,3,4,19 ส.ค. 65)
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว (สำหรับชาว อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ่อเกลือ อ.ท่าวังผา อ.สองแคว)
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา (สำหรับชาว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.นาหมื่น)
ครั้งที่ 3 วันที่ 4 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ.ภูเพียง (สำหรับชาว อ.เมืองน่าน อ.ภูเพียง อ.บ้านหลวง อ.แม่จริม อ.สันติสุข)
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ.ภูเพียง (สำหรับประชาชนชาวน่านทั้งจังหวัด)
นอกจากนี้ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดทางสถานี สวท.น่าน คลื่นความถี่ FM 94.75 MHZ และติดตามการประชุมในระบบออนไลน์ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า)