0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

02 ส.ค. 2022 ::

น่าน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดน่าน โครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ครั้งที่ 1 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว

น่าน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดน่าน โครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ครั้งที่ 1
ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดน่าน โครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยพระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดน่าน เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดน่าน โครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว สำหรับชาว อ.ปัว อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ่อเกลือ อ.ท่าวังผา และ อ.สองแคว พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางเพจเฟสบุค ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน วิทยุชุมชน และระบบซูมอีกด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี
สำหรับโครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) จะดำเนินก่อสร้างโดยมูลนิธิรักษ์ป่าน่าน กว่า 600 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาล ในการปรับปรุงศาลากลางหลังเก่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของพลเมืองน่าน ออกแบบโดยใช้หลักอาคารเขียว คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรพลังงานและสภาพแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เป็นศูนย์ส่งเสริมทางปัญญา เป็นพื้นที่แสดงผลงานพัฒนาทักษะ นำวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ รวมไปถึงภูมิปัญญาด้านเกษตรศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ให้เยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งแสดงผลิตผลทางการเกษตรของชาวเมืองน่าน และเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต โดยจะไม่มีการจัดสรรพื้นที่ในการให้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือคณะใดแบบถาวร และไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้มาขอใช้ประโยชน์ หรือผู้มาเข้าเยี่ยมชม
สำหรับประเด็นคำถามที่สอบถามว่า เหตุใดจึงรื้อถอนอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่านั้น เนื่องจาก โครงสร้างเดิมของอาคารเป็นลักษณะห้องทำงาน และความกว้างของเสาไม่มาก ไม่เหมาะสม หรือไม่ได้รองรับกับการใช้เป็นอาคารจัดแสดงหรือพิพิธภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องมีความกว้างของห้องโถงพอสมควร ประกอบกับจังหวัดน่านมีแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง จึงต้องคำนึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย สำหรับการจัดแสดงและให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้โครงสร้างเดิมรับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร แต่โครงสร้างใหม่จะรับน้ำหนักได้ถึง 600 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งอาคารหลังเก่าไม่ได้รองรับมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้การออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารแห่งใหม่ทั้งภายใน และภายนอก คำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เมืองน่านเป็นสำคัญ
ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดน่าน โครงการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา สำหรับชาว อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.นาหมื่น พร้อมทั้งสามารถรับชมถ่ายทอดสดทางเพจเฟสบุค ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน วิทยุชุมชน และระบบซูม Zoom ID: 5188129907 ลิงค์เข้าร่วมประชุม: https://zoom.us/my/balazoom1
สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ https://drive.google.com/.../17XoYc61WHRliWPkJfnI.../view...
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery