0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

03 ส.ค. 2022 ::

เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า ครั้งที่ 2 รับฟังความคิดเห็นประชาชนอำเภอโซนใต้

เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า ครั้งที่ 2 รับฟังความคิดเห็นประชาชนอำเภอโซนใต้ มีคนสนใจจำนวนมาก
พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นประธานในเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวจังหวัดน่าน ในโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสา นาน้อย และนาหมื่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีประชาชนให้ความสนใจ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
การจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจัดด้วยกัน 4 ครั้ง ครั้งแรกที่อำเภอปัว รับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่อำเภอตอนเหนือ ประกอบด้วยยอำเภอปัว บ่อเกลือ ท่าวังผา ทุ่งช้าง เชียงกลาง สองแคว และเฉลิมพระเกียรติ เวทีครั้งที่ 3 จะรับฟังประชาชนพื้นที่อำเภอโซนกลาง อำเภอเมืองน่าน ภูเพียง บ้านหลวง แม่จริมและสันติสุข ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตน่าน โดยจะจัดเวทีใหญ่ครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปผลในสถานที่เดียวกันในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
ศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 ต่อมามีการสร้างศาลากลางแห่งใหม่ ศาลากลางหลังเก่าจึงถูกปิดมาตั้งแต่ปี 2558 ก่อนหน้านี้ อพท.6 ได้ดำเนินการของบประมาณปรับปรุงจากรัฐบาลด้วยงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี ต่อมามูลนิธิรักษ์ป่าน่านได้เสนอตัวขอเข้ามาดำเนินการก่อสร้างพัฒนา ภายใต้งบประมาณ 600 ล้านบาท โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้จังหวัดน่านมีศูนย์เรียนรู้ด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดองค์ความรู้และบรรยากาศของเมืองเก่าน่าน ร่วมไปถึงภูมิปัญญาด้านเกษตรศาสตร์และธรรมชาติวิทยา เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน นักเรียน เกษตรกรรุ่นใหม่และคนน่าน ไม่เสียค่าใช้บริการ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ 10 ด้าน ออกแบบก่อสร้างโดยใช้หลักอาคารเขียว คำนึงถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระยะ 10 ปีแรก มูลนิธิรักษ์ป่าน่านดูแลและจัดงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการปีละ 10 ล้าน หลังจากนั้น หากมีหน่วยงานที่บริหารจัดการอย่างเหมาะสมได้หรือมูลนิธิจัดการได้ก็จะทบทวนอีกครั้ง โดยระหว่างการบริหารจัดการ 10 ปีแรกจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยสิทธิในพื้นที่ยังเป็นของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดน่าน
สำหรับการจัดเวทีครั้งที่ 3 ที่หอประชุม มจร.ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 จัดที่หอประชุม มจร.ซึ่งสามารถจุคนได้ประมาณ 500 คน และยังเปิดศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งที่สามารถจุคนได้อีกกว่า 500 คน นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามได้ทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เพจที่นี่เมืองน่าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ระบบ Zoom และ Webex
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery