0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

03 ส.ค. 2022 ::

เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 ในพื้นที่โซนใต้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า

เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 ในพื้นที่โซนใต้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า
ในเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวจังหวัดน่าน โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดน่านหลังเก่า เพื่อเป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองน่านและแหล่งเรียนรู้ล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 2 สำหรับชาวอำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีประชาชนร่วมเวทีจำนวนมากเต็มหอประชุม พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย สรุปได้ดังนี้
พระชยานันทมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจริญพรว่าพระสงฆ์ทั้งจังหวัดน่านเห็นด้วยกับการก่อสร้าง สนับสนุน โดยมีพระสงฆ์เจริญพรว่าเห็นด้วยแต่ต้องปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยรักษาจิตใจคนเมืองน่าน และต้องไม่รื้อพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และนอกจากนี้ประชาชนยังขอให้ปรับปรุงอาคารให้เอื้อต่อคนพิการ สนับสนุน เน้นเยาวชน คนรุ่นใหม่ คนน่านสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เยาวชนใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ ขอให้เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในที่สูง
นอกจากนี้ ประชาชนยังได้สอบถามเรื่องสถานที่จอดรถชั้นใต้ดิน ว่าสามารถบรรจุรถได้กี่คัน และเป็นห่วงมาตรการป้องกันน้ำท่วม อีกทั้งสถานการณ์จราจรในตัวเมืองน่าน ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมาก แต่ไม่มีที่จอดรถ เสนอให้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสะอาด มีน้ำดื่มให้ประชาชนฟรีในตัวอาคาร
เสนอขอให้ออกแบบโดยใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
อีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนตั้งคำถาม คือ ทำไมต้องเปลี่ยนเจ้าภาพ ทั้งนี้ขอให้คงสภาพอาคารคงเดิม โดยเห็นด้วยกับการปรับปรุง แต่ไม่เห็นด้วยกับการรื้อถอน ประชาชนยังได้แสดงความคิดเห็นว่า อาคารศาลากลางเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของน่าน ปรับปรุงได้ แต่ไม่ควรรื้อถอน ให้คงอาคารหลัง อาคารใหญ่ไว้ การทุบทิ้ง การรื้อถอน เป็นการทำลายประวัติศาสตร์
ไม่เห็นด้วยกับการทุบทิ้งหรือทำลาย
นอกจากนี้ เยาวชนแสดงความคิดเห็นอยากให้จัดนิทรรศการเด็กและเยาวชน ศิลปินในจังหวัดน่าน กลุ่มสตรีจังหวัดน่านสนับสนุนโครงการดังกล่าว แต่ขอให้มีพื้นที่สำหรับกลุ่มสตรีด้วย
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery