0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

04 ส.ค. 2022 ::

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบบ้านทดแทนให้แก่ นางบัวทิพย์ มีงาม ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบบ้านทดแทนให้แก่ นางบัวทิพย์ มีงาม ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบบ้านทดแทนให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไฟม้บ้าน) พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายพิพัฒน์ เพ็ชรพิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธี
ด้วยเมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2565 ได้เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1 ครัวเรือน 2 คนทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลัง คือ บ้านของนางบัวทิพย์ มีงาม อายุ 87 ปี อาศัยอยู่กับบุตรชาย 1 คน
ในการนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มณฑลทหารบกที่ 38 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสา ได้ร่วมกันบริจาคเงินและอุปกรณ์ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างบ้านทดแทนให้กับราษฎรที่ประสบภัยอัคคีภัย และได้ดำเนินการสร้างบ้าน โดยใช้แรงงานจากชุดมวลชนสัมพันธ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเวียงสาที่ 5 เจ้าหน้าที่ทหาร ม.พัน 15 อบต.น้ำปั้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันสร้างจนสำเร็จ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 15 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จนสำเร็จลุล่วงและได้ทำการมอบบ้านทดแทนให้แก่ นางบัวทิพย์ มีงาม ได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery