nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ส.ค. 2022 ::

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 จังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 2 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 179 ราย

วันที่ 22 สิงหาคม 2565
เวลา 12.00 น.
ผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 14 วัน แบ่งเป็น
ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) 2 ราย
ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย(ATK+) 179 ราย
 2U : วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน (Universal Vaccination & Universal Prevention) เตรียมพร้อมสู่โรคประจำถิ่น
ฉีดวัคซีนให้ครบ 3 เข็ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ใกล้ชิดคนหมู่มาก หมั่นล้างมือ

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน