0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวผู้บริหาร

15 ก.ย. 2022 ::

กิจกรรม วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

จังหวัดน่าน สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรม วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว โครงการทหารพันธุ์ดี ฐานปฏิบัติการค่ายแสงเพ็ญ กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณทิต ผู้ราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวม 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลายยี่สกเทศ จำนวน 2 แสนตัว และปลาสร้อยขาว จำนวน 1 แสนตัว ทั้งนี้ เพื่อให้สัตว์น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้เจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำ เป็นการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำในธรรมชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมงและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืน

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันประมงแห่งชาติ” ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี โดยกรมประมงได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศจัดงานวันประมงแห่งชาติขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงทุกแห่ง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนร่วมกัน จัดกิจกรรมในวันที่ 21 กันยายน 2565

ซึ่งการจัดงานวันประมงแห่งชาติในปีนี้ สำนักงานประมงจังหวัดน่านได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 กรมทหารพรานที่ 32 อำเภอภูเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอภูเพียง ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ขึ้นโดยภายในงานได้จัดจำหน่ายสินค้าประมง ภายใต้ Fisherman Shop@Nan โดยมีสินค้าจากกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิลเวียงสา กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ กลุ่มแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด (ไก) บ้านหนองบัว กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบ้านนาอุดม อ่างเก็บน้ำน้ำแหง และการจำหน่ายสินค้าการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน จากมณฑลทหารบกที่ 38 กรมทหารพรานที่ 32 และกองพันทหารม้าที่ 10 กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 ณ บริเวณฐานปฏิบัติการค่ายแสงเพ็ญ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เลือกชื้อสินค้าราคาถูกภายในงานอีกด้วย

ขอขอบคุณภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery