nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ต.ค. 2022 ::

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุจาก เพื่ออยู่อาศัย เป็น เพื่อปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ