0-5471-6399 , 0-5471-6400 nan@moi.go.th

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรื่องรองพระธาตุแช่แห้ง ::: วิสัยทัศน์จังหวัด “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”
ข่าวอบรมสัมมนา

05 ก.พ. 2021 ::

บทเรียนออนไลท์เพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่ววมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-learning)